banner (5)
banner (4)
banner (1)
banner (2)
banner (3)
Gara aýna-keramika
Gara aýna-keramikaKoprak oka
Aç-açan aýna-keramika
Aç-açan aýna-keramikaKoprak oka
Ak aýna-keramika
Ak aýna-keramikaKoprak oka
Aýna-keramiki şekilli
Aýna-keramiki şekilliKoprak oka
Temperli aýna
Temperli aýnaKoprak oka
Borosilikat aýna
Borosilikat aýnaKoprak oka

ÖNÜMLER

Üstünligimiz
Öndürilen kangeriň ýokary hilli aç-açan keramiki aýnasy ýylylyk giňelişiniň gaty pes koeffisiýentine we termiki zarba garşylygy gaty pes, dürli şekilde we ululykda gaýtadan işlenip bilner, aýna ýörite işlenip taýýarlanan we ýapyk ýyladyş önüminiň penjiresine laýyk gelýär.
imgc

KANGER HAKYNDA

Uly göwrümli öndüriji aýna keramikasyna ünsi jemlänsoň, Kanger aýna-keramika dünýädäki öý enjamlary kompaniýalaryna goldaw toparlarynyň zerurlyklaryny doly kanagatlandyryp, öňdebaryjy tehnologiýa, ýokary hilli aýna keramiki önümleri bilen üpjün etmegi maksat edinýär.Iň ýokary hilli we ajaýyp müşderi hyzmatyny üpjün edýän premium material berýäris.Nahar bişirmek, kamin we beýleki ähli amaly programmalar üçin iň oňat çözgütleri üpjün etmek üçin her gün köp işleýäris.Iň batyrgaý we iň owadan dizaýnlary hakykata öwürmek üçin müşderilerimiz bilen hemişe täzelik edýäris we hyzmatdaşlyk edýäris.Müşderilerimiz bilen ýakyndan işleşip, üstünlik gazanyp bileris we ajaýyp eserler döredip bileris.

 • ico_ab1

  20+ ýyltejribe

 • ico_ab2

  1500+işgäri

 • ico_ab3

  20+ gektarösümlik meýdany

 • ico_ab4

  38million bölekýyllyk önüm

 • ico_ab5

  50+eksport edýän ýurt

 • ico_ab6

  398million + bölekJemi satuw (2021-nji ýylyň dekabryndaky maglumatlar)